SHOP​

​Om Intermezzo

​Intermezzo design er design uden grænser eller global design, for jeg opfatter grænser som en klods, der begrænser udviklingen. Det er ved at rejse, besøge messer, besøge butikker i hele verden, besøge værksteder for at føle, mærke og lære forskellige materialer, at man samler en masse viden, der genererer nye idéer. Det handler om input og inspiration fra den store verden, som bliver smeltet sammen med mine egne designrødder fra Italien for at skabe nye produkter eller videreudvikle eksisterende produkter.

Det er en slags historiefortælling, hvor ethvert produkt er resultatet af tanker og erfaringer fra designerens baggrund. En designfilosofi, som bliver fortalt via former og materialer. Det behøver hverken være eksklusivt eller dyrt for at være godt, for det er tankerne bag og måden, materialer bliver brugt på, der er afgørende for det fine resultat.

Det må godt være sjovt, lidt farverigt, lidt klassisk og lidt retro. For når man blander flere ting sammen, får man ofte flotte og uventet gode resultater. Man skal bare finde den rigtige balance mellem de forskellige ingredienser, nogle gange er målet lige rundt om hjørnet, og man rammer med det samme, andre gange kræver det flere forsøg, før man opnår det ønskede resultat, men det er bare en del af processen. Det er både spændende og lærerigt at følge og være en del af denne udvikling.

ABOUT INTERMEZZO

Intermezzo design is design without borders or global design, because I see boundaries as a block that limits development. It is by travelling  visiting the exhibition, visiting the shops throughout the world, visiting the workshops in order to feel, make and learn different materials, that you gather a lot of knowledge that generate new ideas.

​It is about input and inspiration from the great world, which will be fused, with my own design roots from Italy in order to create new products or develop existing products. It is a kind of storytelling, where every product is the result of thoughts and experiences from the designer's background. A design philosophy, which will be told via forms and materials. It does not have to be either exclusive or expensive to be good, for it is the thinking behind and how materials will be used, which is crucial for this fine result.

​It must be fun, a little colorful, a little classical and a little retro. Because when you mix things together you get often stunning and unexpectedly good results. You just need to find the right balance of the various ingredients, sometimes the goal is just around the corner and you hitting right away, other times it requires several attempts before you achieve the desired result, but it's just part of the process. It is both exciting and instructive to follow and be a part of this development.

Med venlig hilsen/Kind regards

Claudio Santambrogio


​Intermezzo

​Dyssevænget 45A
​2700 Brønshøj
​Denmark

info@intermezzoshop.com